Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
CHIEFTAIN 1400

Характеристики и предмиства

Мобилната пресевна инсталация тип Powerscreen “Chieftain 1400” е конструирана като цялостна компактна инсталация на едно шаси, верижно изпълнение или колесен вариант, за производство/пресяване на две калибровани фракции и надгабарит. Максималния размер на подавания материал - 150 мм.
 Производителност до 400 тона/час на вход в зависимост от приложението и оситовяването;
 Подходяща за широка гама от инертни и други видове рециклируеми материали;
 Пресяване с патентованата Четири лагерова система с агресивно действие и позитивен всмукващ ефект!
 Възможност за производство до 2 (две) калибровани фракции (разделение на три фракционирани потока);
 Бърза разстановка и привеждане в работно положение - типично под 15мин;
 Възможност за работа като самостоятелна инсталация автономно, или в компановка с друго обурудване;
 Хидравлично сгъване/разгъване на странични транспортни ленти. Хидравлично обтягане на ситовите плоскости;
 Хидравлична регулировка на наклона на ситото с цел постигане оптимален режим на работа;
 Възможност за монтаж на дву-площно вибрационно сито за грубо пресяване над приемния бункер с регулируем ъгъл на наклона, вместо предохранителната самопочистваща се скара;
 Хидравлично спускане на подситовата лента до земята за осигуряване на достъп към долна ситова плоскост.


Изтегли файлове
Характеристики на CHIEFTAIN 1400