Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
PREMIERTRAK 400 PRE-SCREEN
PREMIERTRAK 400 с предварително пресяване
 
Powerscreen Premiertrak 400 са първични челюстни трошачки, предназначени за среден размер фракции за работа в кариерната, рециклиращата и минната индустрия. Моделът съчетава в себе си напълно независима висока амплитуда, хидравлично задвижвано предварително пресяване със завишен ъгъл на долната ситова плоскост с цел подобряване производителността на машината.
Отворът за изхвърляне на материала под улея е увеличен от 200мм до 320мм, позволявайки по-бързо движение на материала за предварително пресяване към трошачката.

 
Характеристики и предимства:
- Високоизносоустойчив хидравлично сгъваем захранващ бункер с хидравлична  заключваща система на щифтовете;
- Самопочистващ се питател тип „Гризли“ със сито под питателя;
- Достъп до зоната под трошачката за отстраняване на метал със специален продуктов конвейер с хидравлично повдигане и сваляне;
- Широк улей за изхвърляне на фините частици с цел  избегне задръстване с материал;
- Агресивно трошене с висока люлееща се челюст,  помагаща на материала да влезе в трошачната камера;
- Хидравлични настройки на трошачката;
- Подвижни § фиксирани челюсти с манганиево покритие и облицовка;
- Патентована система за защита от претоварване;
- Продуктов конвейер с регулируем ъгъл;
- Ниска консумация на гориво поради директното задвижване;
- Лесен достъп до захранващото табло;
- Модерна  и лесна програмируема контролна система с автоматично стартиране;
- Радио контрол с кабел;
- Система за потискане на прах;
- Лесно сглобяване


Опции:
- Отклоняваща плоча под трошачката;
- Страничен конвейер;  
Еднополюсен/двуполюсен магнит;
- Тежести на лентата;
- Електрическа презареждаща помпа;
- Хидравлична водна помпа;
- Радио дистанционно;
- Плетено сито за подпресяване;
- Разширен бункер;
- Челюстни плочи;
- Гризли касета с отвори


Приложения:
- Пясък и чакъл;
- Взривена скална маса;
- Речна баластра;
- Строителни отпадъци;
- Наноси;
- Отпадъци на леярната промишленост
- Горен слой на почвата;
- Преработена руда;
- Преработени минерали