Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
TRAKPACTOR 260
Характеристики и предимства:

Мобилната роторна трошачка тип Рowerscreen TRAKPACTOR 260 е изключително компактна и мобилна, предлагаща висока редукция и постоянни параметри на претрошения материал. Идеална за малки и средни оператори, инсталацията е оборудвана с последните възможни нововъдения и изключителни универсална!
• Производителност до 250 т/ч в зависимост от приложението;
• Конструирана за постигане на оптимални резултати при трошене на инертни и рециклируеми материали
(железобетони и други строителни и металургични отпадъци), но така също и ВСМ, речна баластра, руди и др.;
• Двуплощен секционен вибрационен питател с разтоварваща секция от касетен тип с допълнително сито под нея;
• Система за контрол и управление на скоростта на подаване;
• Контрол и управление на скоростта на ротора чрез удобна за оператора РLС система;
• Утвърдила се дългогодишна роторна трошачка с хидравлична защита против претоварване, в изпълнение с
4-чуков ротор и регулируеми първична и вторична отражателни плочи;
• Модулен конвейер с хидравлична регулировка за повдигане и сваляне под трошачния възел, за обезпечаване на
оптимално пространство между изхода на трошачния възел и изнасящата лента;
• Снабдена с пластинчат питател под ситовия възел за разтоварване на материала върху изнасящата лента, Опция;
• НРТО хидравличен съединител и високо ефективно директно задвижване с намален разход на гориво;
• Задвижвана от последно поколение SCANIA DC9 202kW (275к.с.)/Tier-4 Final, в диапазон 1500-2000 об/мин.