Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
AggreSand
МОДУЛНА ГАМА
Компактна модулна преносима миеща инсталация тип AGGRESAND 165 & 206


ОБЩИ  ДАННИ
 Производство на 2 вида пясък, 2 калибрирани фракции плюс 1 фракция надситова - 1(една) инсталация;
 Напълно модулно изпълнение;
 Пълна автоматизация;
 Дистанционно радио управление;
 Контейнеризиран транспорт, или на товарни платформи;
 Пълно окабеляване и изградени тръбопроводи;
 Инсталиране и монаж за 1 работен ден!
 1 извод за ел. подвързване;
 1 извод за захранване с чиста вода;
 Ергономичен дизайн на носещата конструкция с осигурен достъп за обслужване и поддръжка.

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Баластриери    
●Пресевки
• Пясъчни кариери  
●Железни руди
• Трошен камък   
●Други минерали и руди
• Кариерни отпадъци и прах
●Строителни отпадъци

ОПЦИИ
• Увеличено производство на пясък / 200 ТОНА/ЧАС 
• Производство на 1 фракция пясък / 0-4(5)мм /
• Дву-площно вибрационно сито с миене

ВЪЗМОЖНИ  КОНФИГУРАЦИИ
 3Д - 2П /3D-2S/ : (Три-площно сито с миене) и производство на 2 фракции Пясък + 3 фракции Филц;
 3Д - 1П /3D-1S/ : (Три-площно сито с миене) и производство на 1 фракция Пясък + 3 фракции Филц;
 2Д - 2П /2D-2S/ : (Дву-площно сито с миене) и производство на 2 фракции Пясък + 2 фракции Филц;
 2Д - 1П /2D-1S/ : (Дву-площно сито с миене) и производство на 1 фракция Пясък + 2 фракции Филц;
Изтегли файлове
Характеристики на AggreSand