Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
Миеща инсталация М 084
МОБИЛНА ГАМА
МОБИЛНА МИЕЩА ИНСТАЛАЦИЯ ТИП 
M 084


ОБЩИ ДАННИ
Мобилната пресевна миеща инсталация тип Terex “M 084” (предишната МКII Rinser) е конструирана като цялостна компактна инсталация на едно шаси, в изпълнение колесен вариант, за производство промити филцови фракции и пясък. Инсталацията се състои от приемен бункер с лентов питател и предохранителна скара, главна захранваща лента, вибрационно дву-площно или три-площно сито с миене и напълно капсулован дизелов двигател. Възможен е вариант за електрическо захранване - електро-хидравлика. Вибрационното сито е с утвърдилата се патентованата четири-лагерова система на Powerscreen. Колесното изпълнение обезпечава лесно преместване, както на къси разстояния, така и на отдалечени разстояния (сдвоена спирачна ос). С допълнителен комплект инсталацията може да се преоборудва и за сухо пресяване. 


ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ / ТЕХНОЛОГИЧНИ  ДАННИ
 Производителност до 180 тона/час на вход с миене в зависимост от приложението и оситовяването;
 Подходяща за широка гама от инертни и други видове рециклируеми материали;
 Възможност за производство до 4 (четири) промити фракции, при три-площно сито;
 Бърза разстановка и привеждане в работно положение;
 Възможност за работа като самостоятелна инсталация автономно, или в компановка с друго миещо обурудване (класификатор/дехидратор за пясъчна фракция; мобилни стифиращи ленти).
 Инсталацията може да задвижи хидравлично: 1бр. класификатор Т-150 и 2бр. мобилни стифиращи ленти Т4032;
 Разделение на долна ситова плоскост и гумирани улеи за производство на 2 (две) фракции промит пясък;
 Хидравлична регулировка на наклона на ситото с цел постигане оптимален режим на работа;
 Възможност за монтаж на едно(дву)-площно вибрационно сито за грубо пресяване над приемния бункер с регулируем ъгъл на наклона, вместо предохранителната самопочистваща се скара;