Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
Миеща инсталация М 390
МОБИЛНА ГАМА
МИЕЩА ИНСТАЛАЦИЯ М 390


ОБЩИ ДАННИ
Мобилната пресевна миеща инсталация тип Terex “M 390” е конструирана като цялостна компактна инсталация на едно шаси, в изпълнение колесен вариант, за производство промити филцови фракции и пясък. Инсталацията се състои от приемен бункер с лентов питател и предохранителна скара, главна захранваща лента, вибрационно сито с миене и напълно капсулован дизелов двигател. Възможен е вариант за електрическо захранване - електро-хидравлика. Колесното изпълнение обезпечава лесно преместване, както на къси разстояния, така и на отдалечени разстояния (сдвоена спирачна ос). С допълнителен комплект инсталацията може да се преоборудва и за сухо пресяване. 


 Производителност до 250 тона/час на вход с миене в зависимост от приложението и оситовяването;
 Подходяща за широка гама от инертни и други видове рециклируеми материали;
 Възможност за производство до 4 (четири) промити фракции, при три-площно сито;
 Бърза разстановка и привеждане в работно положение;
 Възможност за работа като самостоятелна инсталация автономно, или в компановка с друго миещо обурудване (класификатор/дехидратор за пясъчна фракция; мобилни стифиращи ленти).
 Инасталацията може да задвижи хидравлично: 1бр. класификатор Т-150/Т-200 и 2бр. мобилни стифиращи ленти Т5032;
 Разделение на долна ситова плоскост и гумирани улеи за производство на 2 (две) фракции промит пясък;
 Хидравлична регулировка на наклона на ситото с цел постигане оптимален режим на работа;
 Възможност за монтаж на едно(дву)-площно вибрационно сито за грубо пресяване над приемния бункер с регулируем ъгъл на наклона, вместо предохранителната самопочистваща се скара;