Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
Миеща инсталация M 1700
МОБИЛНА ГАМА
МИЕЩА ИНСТАЛАЦИЯ М 1700


ОБЩИ ДАННИ
Мобилната пресевна миеща инсталация тип Terex “M 1700” е конструирана като цялостна компактна инсталация на едно самоходно шаси, верижно изпълнение за производство промити филцови фракции и пясък. С опция за допълнителна лента за подситовия продукт инсталациятае напълно пригодна за сухо фракциониране/пресяване.
 Производителност до 250 тона/час на вход с миене в зависимост от приложението и оситовяването;
 Подходяща за широка гама от инертни и други видове рециклируеми материали;
 Възможност за производство до 5(пет) промити фракции и възможно най-низки експлоатационни разходи;
 Бърза разстановка и привеждане в работно положение - типично под 20мин. (без подвързване, чиста вода);
 Възможност за работа като самостоятелна инсталация (автономно), или в компановка с друго миещо и/или обезводнително оборудване;
 Разделение на долна ситова плоскост и гумирани улеи за производство на 2 (две) фракции промит пясък;
 Хидравлична регулировка на наклона на ситото с цел постигане оптимален режим на работа;
 Възможност за монтаж на едно(дву)-площно вибрационно сито за грубо пресяване над приемния бункер с регулируем ъгъл на наклона, вместо предохранителната самопочистваща се скара;