Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
Т 150
Хоризонтален класификатор/дехидратор Т 150

ОБЩИ ДАННИ
Механичния хоризонтален класификатор/дехидратор тип Terex "T 150" e специално проектиран за окончателно промиване и обезводняване на заглинени и замърсени пясъчни фракции. "T 150", и  е изключително универсална и преносима инсталация, която е проектирана да работи както в комбинация с друго миещо оборудване от предлагания асортимент, а също така и с пресевно обурудване на сухо. Процесът на промиване на пясъчни фракции включва промиване с налягане на вибрационно сито, при което се получава подситова суспензия съдържаща промита пясъчна фракция и замърсена вода от разложените отмивателни и глинести частици. Така получената суспензия се подава гравитачно по гумирани тръбопроводи в приемния сектор на класификатора/дехидратора за окончателно отмиване и разделяне на обезводнена пясъчна фракция и замърсената вода. В случай, че пясъчната фракция не е силно замърсена и се пресява на сухо (обикновено с използване на струнни сита), тази фракция посредством лентов транспортьор може да се подава в специално конструирана за случая "интегрирана капсулована кутия за първично овлажняване" с цел получаване на суспензия и последващо разделяне на обезводнена промита пясъчна фракция и замърсената вода.
Инсталацията има възможност да произвежда до 2 (две) фракции пясък!
Максимална производителност: 120-150 т/ч, в зависимост от консистенцията на материала.

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Баластриери със замърсени/заглинени филцови фракции, баластра;
• Кариерни трошени замърсени/заглинени фракции;
• Рециклируеми строителни, инертни отпадъци;
• Повечето замърсени материали изискващи промиване с триене и изтъркване;
• железни руди

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Производство до 120-150 тона/час на промита пясъчна фракция;
• Максимално процентно съсдържание на отмиваеми частици - до 10%÷13%
• Възможност за производство на две фракции промит пясък: финна фракция и едра фракция;
• Низки експлоатационни разходи; Сравнително малко капиталовложение;
• Про-гумиран приемен резервоар/и за суспензията със специално конструирана серпентина за намаляване турболенцията на подавания поток суспензия;
• Високо капацитетно сдвоено обезводнително колело, с регулируема скорост на въртене, за оптимизирано отводняване на получената пясъчна фракция;
• Шнек с висока серпентина изработена по архимедова спирала и регулируема скорост на въртене;
• Регулируем шлюз между шнековия сектор и обезводнителното колело за максимално задържане или отделяне на финни фракции и отмиваеми частици;
•  6 (шест) точкова ситема за агитация на суспензията в/под шнековия сектор, за по ефективно отделяне на заглинени или замърсени частици през преливниците;  
• Система от регулируеми преливници с разгъната дължина от 40м, за максимално задържане на финни частици;
• Инсталацията може да се задвижва изцяло хидравлично от допълнителна хидравлична верига, в случаите когато тя работи в компановка с пресевна или трошачна инсталация със задвижване дизел-хидравлика;
• Защитни ограждения в съотвествие с Европейските Директивите за машини;
• Възможност за електрическо захранване: 11,0 кВт ел. двигател с маслено стопанство - като Опция.