Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
T 200
Хоризонтален класификатор/дехидратор
Т 200


ОБЩИ ДАННИ
Механичния хоризонтален класификатор/дехидратор тип Terex "T 200" e специално проектиран за окончателно промиване и обезводняване на заглинени и замърсени пясъчни фракции. "T 200"  е универсална и преносима инсталация за производство на 1 фракция промит пясък, която е проектирана да работи в режими на максимално задържане/улавяне на финните частици или тяхното отделяне при необходимост. Процесът на промиване на пясъчни фракции включва промиване с налягане на вибрационно сито, при което се получава подситова суспензия съдържаща промита пясъчна фракция и замърсена вода от разложените отмиваеми и глинести частици. Така получената суспензия се подава гравитачно по гумирани тръбопроводи в приемния сектор на класификатора/дехидратора за окончателно отмиване и разделяне на обезводнена пясъчна фракция и замърсената вода. Инсталацията е конструирана да работи в комбинация с друго миещо оборудване от предлагания асортимент. Задвижването може да бъде е хидравлично, директно от мобилния "М асортимент" или собствено електро-хидравлично задвижване с маслено стопанство.
Инсталацията има възможност да произвежда 1 (една) фракция промит пясък!
Максимална производителност: 170-200 т/ч, в зависимост от консистенцията на материала.

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Баластриери със замърсени/заглинени филцови фракции, баластра;
• Кариерни трошени замърсени/заглинени фракции;
• Рециклируеми строителни, инертни отпадъци;
• Повечето замърсени материали изискващи промиване с триене и изтъркване;
• железни руди
• Производство до 170÷200 тона/час за промита среднозърнести пясъчни фракции, и до 100÷140 тона/час за промита финни пясъчни фракции 0-3мм;
• Максимално процентно съсдържание на отмиваеми частици - до 10%÷12%;
• Възможност за производство на една фракция промит пясък;
• Низки експлоатационни разходи; Сравнително малко капиталовложение;
• Високо капацитетно сдвоено обезводнително колело, с регулируема скорост на въртене, за оптимизирано отводняване на получената пясъчна фракция;
• Общо 54 бр. обезводнителни кофички с анти-корозионно "пласмасово" покритие и перфорирани отвори с размери 10мм х 5мм;
• Шнек с висока серпентина, изработена по архимедова спирала и регулируема скорост на въртене;
• Разтоварващ улей за промитата пясъчна фракция;
• Възможност за източване посредством дроселна клапа;
• точкова ситема за агитация на суспензията в/под шнековия сектор, за по ефективно отделяне на заглинени или замърсени частици през преливниците;
• Защитни ограждения в съотвествие с Европейските Директивите за машини;
• 4 броя Аварийни стопове;
• 6 броя опорни крака за монтаж с височина 300 мм;
• Собствено тегло - 11.0 тона, чисто без вода;
• Задвижване изцяло хидравлично от допълнителна хидравлична верига, при работа в компановка с пресевна инсталация от мобилния "М асортимент" със задвижване дизел-хидравлика;
• Възможно е електрическо захранване: 15,0 кВт ел. двигател с маслено стопанство - като Опция;
• Опция за удължена вана и шнек - 1.5м линейна дължина;