Офис Бургас, ул. Чаталджа 3
Телефон 056 82 60 08
1180 PREMIERTRAK
Powerscreen 1180 Premiertrak са първични челюстни трошачки, предназначени за голям до среден размер фракции за работа в кариерната, рециклиращата и минната индустрия. Трошачката се отличава с голяма  въртяща се челюст с мощно  движение, което подобрява влизането на материала в трошачната камера, за да се максимализира количеството на подавания  материал и да се направи максимално редуциране. Предимствата са по-малко разход на гориво, мобилност на трошачката и опростена настройка, работа и поддръжка.